La nostra escolaS'acostuma a dir que hi ha una alta correlació entre la participació dels pares en els centres i els resultats dels fills. Jo crec que la correlació real és la que hi ha entre la satisfacció dels pares amb el centre educatiu i els resultats dels fills. Cap família hauria de portar un fill a una escola a la qual no es pugui referir espontàniament com «la nostra escola». (Gregorio Luri)
Podeu visitar el web de la nostra escola fent clic aquí.

I fent clic aquí, podeu accedir al nou blog de l'Escola